El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL http://www.iforavila.com (en endavant, el lloc web), que Iforavila posa a disposició dels usuaris d’Internet.
La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari de la pàgina web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri de l’titular del web, oa causa d’un canvi legislatiu , jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB.

Raó Social de l’Empresa: Voipminic SLU
Nom de titular: VOIPMINIC SLU
Domicili social: Ronda de Felanitx, 73, Baixos
Població: Manacor
Província: Illes Balears
C.P .: 07500
C.I.F./D.N.I .: B57754400
Telèfon de contacte: 971574969
Correu electrònic: info@voipminic.com
Dades registrals: Registre Mercantil Palma de Mallorca, Tomo 2493 Folio 169 Hoja PM69390 Insc. 1

2.- OBJECTE

El lloc web facilita als usuaris de la mateixa l’accés a informació i serveis prestats per Iforavila a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web: L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa.
3.2.- Registre d’usuaris: Amb caràcter general l’accés i utilització del web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB

L’idioma principal de la plana web és el Castellà, encara que la web està traduïda a altres idiomes. Iforavila no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma del web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.
Iforavila podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.
Es prohibeix l’ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Iforavila, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Iforavila.

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l’accés al web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Iforavila no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús. Iforavila no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
– la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web,
– un mal funcionament de el navegador,
– i / o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
Iforavila no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin al web per a l’obertura d’altres. Iforavila no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni de bon funcionament d’aquestes webs.
Iforavila no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l’accedir al seu web o altres webs a les que s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.

6.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Són propietat de Iforavila, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del web, no és possible sense l’autorització prèvia i per escrit de Iforavila.

7.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Iforavila i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a el dels jutjats i tribunals de el domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Iforavila i l’usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Iforavila.

7.- POLITICA DE “COOKIES”

Per favor vegi la pàgina de Politica de «cookies»

7.- POLITICA DE “COOKIES”

Per favor vegi la pàgina de Politica de Privacitat