Condicions específiques de la nostra Telefonia Mòbil:

Trucades il·limitades: totes les tarifes amb trucades il·limitades permeten el client realitzar un nombre de trucades nacionals a fix i mòbil il·limitat, però, hi ha un límit de 3000 minuts per a les tarifes iForavila10 i iForavila16 o de 6000 minuts per a la tarifa iForavila25, a més de un límit de 150 destinataris mensuals en totes les tarifes.

PREUS UN COP SUPERATS ELS LÍMITS CONTRACTATS:
€/min €/Estab. SMS SMS internacional Segueix navegant
0,05 € IVA incl. 0,20 € IVA incl. 0,12 € IVA incl. 0,61 € IVA incl. Navegació sense talls 1 GB més
a 16 kbps i/o possibilitat de contractar un bo addicional per concloure el mes.

 

GB contractats: els GB (Gigabites) de volum de dades contractat tenen un límit depenent de cada tarifa. Un cop esgotat el bo de GB contractat, el client podrà utilitzar 1 GB més a menys velocitat sense cost addicional. Si s’esgota aquest 1 GB extra a baixa velocitat o el client vol evitar navegar a baixa velocitat, sempre podrà contractar un bo addicional amb més GB d’alta velocitat.

Podeu veure tots els preus de trucades i dades nacionals, així com bons i altra informació en aquesta arxiu: PDF de Tarifes Generals.

Cridades internacionals: pot contractar un bo de trucades intencionals. En cas contrari, les trucades internacionals tenen sempre un cost d’establiment i un cost per minut. Podeu veure les tarifes descarregant l’arxiu PDF de tarifes de cridades internacionals.

Roaming: cridar des de països EEE de la Unió Europea a altres països de l’EEE no es considera roaming excepte en “situacions d’abús de servei” o si vostè excedeix el consum contractat amb la seva tarifa. Podeu veure la informació detallada a l’arxiu PDF de condicions de roaming.

Permanència: no s’exigeix cap tipus ni durada de permanència per als contractes de telefonia mòbil.

Condicions específiques de la Telefonia FITXE:

Cost del servei: El servei de telèfon fitxe te un cost de 5€+IVA mensuals.

Cridades nacionals: a més d’un cost per minut de trucada d’1 cèntim + IVA el minut a fitxes nacionals i de 4,9 cèntims + IVA el minut a mòbils nacionals.

Cridades internacionals: les trucades internacionals tenen un cost diferent a el de les trucades nacionals. Podeu descarregar l’arxiu PDF amb el cost d’establiment i de cridada a tots els països i operadors.

Permanència: no s’exigeix cap tipus ni durada de permanència per als contractes de telèfon fitxe.